d.o.o. MONT - Zrenjanin, Miletićeva 32
Direktor: NIkola Jovanac građ. inž.
Mob: 063-234-540; 062-260-841.

Tel: 023-523-243
E-mail: mont-zr@beotel.net
Web: www.mont.backabanat.com

Prodavnica:
SAKULE - Borisa Kidriča 48
Tel: 013-685-177

Delatnost:
- Izvođenje svih građevinsko-zanatskih radova
- Projektovanje
- Stovarište građevinskog materijala
- Prodaja na veliko i malo:
   - PE i UV trogodišnje folije za plastenike
   - Materijali za hidroizolaciju i termoizolaciju
   - Parket, građevinska stolarija i ekseri
   - Kompletan materijal i pribor za krečenje spoljašnjih i unutrađnjih zidova.